Prokurator w Szkole - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Prokurator w Szkole

Data publikacji 06.06.2011

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie - Przemysław Głąbiewski przeprowadził cykl wykładów dla słuchaczy kursów specjalistycznych ...

Prokurator w Szkole Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie - Przemysław Głąbiewski przeprowadził cykl wykładów dla słuchaczy kursów specjalistycznych i zawodowych podstawowych. Przedmiotem zajęć były zagadnienia dotyczące współpracy Policji i Prokuratury, prowadzenia czynności w trybie art. 308 kpk, tymczasowego zajęcia mienia ruchomego Prokurator w Szkole i zabezpieczenia majątkowego, zwalniania z tajemnicy służbowej lub zawodowej. Osobną uwagę nasz Gość poświęcił na omówienie różnego typu błędów popełnianych przez policjantów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. Ponadto w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi przedstawił słuchaczom naszej Szkoły najistotniejsze zagadnienia związane ze zwalczaniem tego procederu.

autor: Krzysztof Opaliński

(15.10.10)