Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 06.06.2011

Handel ludźmi jest nazywany współczesną formą niewolnictwa. Godząc w podstawowe prawa i wolności człowieka zagraża bezpieczeństwu i porządkowi ...

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Handel ludźmi jest nazywany współczesną formą niewolnictwa. Godząc w podstawowe prawa i wolności człowieka zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, dlatego zwalczanie tego procederu stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. 18 października obchodzony będzie Dzień Unii Europejskiej Przeciwko Handlowi Ludźmi. W tym dniu w Szkole odbędą się pogadanki dla słuchaczy i pracowników Szkoły prowadzone przez zaproszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w swojej codziennej działalności zajmują się zjawiskiem handlu ludźmi. Mając świadomość wagi zagrożeń, jakie niesie ze sobą proceder handlu ludźmi, odbędą się także spotkania edukacyjne dla nauczycieli i uczniów klas maturalnych ze współpracującego z naszą szkołą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. Równocześnie na stronie internetowej Szkoły umieszczone zostaną przydatne informacje dotyczące powyższego tematu, adresy i linki do stron internetowych organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i innych instytucji zajmujących się problematyką handlu ludźmi.

autor: Jacek Czechowski

(14.10.10)