Święto uczniów i nauczycieli - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Święto uczniów i nauczycieli

Data publikacji 06.06.2011

14 października to data, którą lubią zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nie tylko dlatego, że na ogół wiąże się ona ze skróconymi zajęciami, czy ulgami w odpytywaniu.

Święto uczniów i nauczycieli 14 października to data, którą lubią zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nie tylko dlatego, że na ogół wiąże się ona ze skróconymi zajęciami, czy ulgami w odpytywaniu. Przede wszystkim dlatego, że w tym dniu uczniowie mogą podziękować swoim nauczycielom za cierpliwość i pasję włożoną w codzienną edukację. Nie od dziś bowiem wiadomo, że nauczanie jest dziełem umysłu i serca. Mieli okazję się o tym przekonać goście przybyli na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 im. KEN w Pile. W uroczystości wzięli udział komendant insp. Jerzy Powiecki oraz poczet sztandarowy Szkoły. Nie zabrakło też grona pedagogicznego, pracowników Zespołu Szkół i licznie przybyłych uczniów.

Święto uczniów i nauczycieli Dyrektor, pani Maria Kubica, w swoim przemówieniu podkreśliła fakt stosowania nowoczesnych metod nauczania i bogatej oferty edukacyjnej, z których znany jest Zespół Szkół. To nowoczesne podejście do ucznia ma swój wzór w działalności Komisji Edukacji Narodowej, której imię nosi szkoła, i która zapisała się w dziejach jako ostoja myśli reformatorskiej. Jednym z przejawów takiego podejścia jest powstanie klas o profilu policyjnym, których uczniowie, właśnie dziś złożyli uroczyste ślubowanie. Na zakończenie uroczystości zebrani goście obejrzeli występy uzdolnionych uczniów. Nie zabrakło recytacji, tańców i znanych piosenek z nowymi tekstami poświęconych codziennemu życiu szkoły. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli również specjalnie przygotowaną wystawę pt. ?Klasy policyjne w obiektywie 2006 ? 2010?.

Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli
Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli
Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli
Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli Święto uczniów i nauczycieli

autor: Anna Fons

(13.10.10)