Seminarium - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Seminarium

Data publikacji 03.06.2011

Szkoła Policji w Pile, pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile i przy współudziale Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, w dniu 5 października br. organizuje ...

Seminarium Szkoła Policji w Pile, pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile i przy współudziale Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, w dniu 5 października br. organizuje seminarium pt. "Postępowanie dyscyplinarne w Policji". Udział w nim wezmą przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, prokuratury oraz jednostek terenowych Policji. Tematyka seminarium obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: zasady obowiązujące w postępowaniu, dyskwalifikacja dowodu, przedawnienie postępowania, stosowanie materialnego prawa karnego, prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów. Celem seminarium jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji.

autor: Krzysztof Opaliński

(30.09.10)