Razem po wiedzę - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Razem po wiedzę

Data publikacji 03.06.2011

Są instytucjami zajmującymi się gromadzeniem, katalogowaniem i rozpowszechnianiem zbiorów. Od starożytności przeszły długą drogę, choć zawsze kojarzyły się z cywilizacją, zdobywaniem wiedzy i rozwojem. Co najważniejsze...

Razem po wiedzę Są instytucjami zajmującymi się gromadzeniem, katalogowaniem i rozpowszechnianiem zbiorów. Od starożytności przeszły długą drogę, choć zawsze kojarzyły się z cywilizacją, zdobywaniem wiedzy i rozwojem. Co najważniejsze są bardzo popularne i dziś, choć zmieniły trochę swój wygląd, a stare papirusy dają się zapisać za pomocą liczb binarnych na nośnikach elektronicznych. To oczywiście biblioteki z uporządkowanymi katalogami i pełnymi wiedzy książkami ustawionymi na regałach. Wspominamy o tym dlatego, że właśnie dziś podpisano porozumienie pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Wyższą Szkołą Biznesu w Pile w sprawie wzajemnego udostępniania zbiorów bibliotecznych. Porozumienie sygnowali komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki oraz rektor WSB doc. dr Danuta Kitowska. Dokument ten nawiązuje do wcześniej przyjętego porozumienia, dotyczącego obustronnej współpracy w dziedzinie dydaktyczno-naukowej pomiędzy instytucjami.

autor: Anna Fons

(30.09.10)