Turniej Klas Policyjnych - początek w poniedziałek

Data publikacji 02.06.2011

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. pod patronatem Komendanta Głównego Policji, Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piły, szkolnego koła NSZZ Policjantów oraz ...

Turniej Klas Policyjnych - początek w poniedziałek W dniach 31 maja - 1 czerwca br. pod patronatem Komendanta Głównego Policji, Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piły, szkolnego koła NSZZ Policjantów oraz lokalnej Telewizji Asta odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Policyjnymi - Klasa Policyjna Roku 2010. Współorganizatorem Turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

31 maja od godz. 8:00 - Szkoła Policji w Pile

Finał Turnieju odbędzie się w Szkole Policji w Pile Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 20 drużyn ze szkół, w których prowadzone są klasy policyjne. Będą one rywalizować o tytuł Klasy Policyjnej Roku 2010 i wezmą udział w trzech konkurencjach:

 1. sprawdzian obejmującym ogólną wiedzę o Policji,
 2. test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
 3. test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W pierwszym dniu Turnieju o godz. 19.00 w auli Szkoły Policji, odbędzie się wieczór artystyczny. Podczas niego wystąpi grupa muzyczna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile z koncertem rockowym. Oprócz tego zaprezentowanych zostanie pięć najlepszych spektakli edukacyjno-profilaktycznych poświęconych patologii społecznej i zagrożeniom zjawiskami kryminogennymi. Oceny prezentowanych spektakli dokonało jury złożone z ekspertów Zespołu Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Impresariacie programu Profilaktyka a Teatr (PaT) pod przewodnictwem inspektora Grzegorza Jacha.

1 czerwca od godz. 9:00 zapraszamy na Dzień otwarty Szkoły Policji w Pile, organizowany w ramach Turnieju.

W programie m.in.:

 • pokazy współdziałania policji i straży pożarnej,
 • prezentacja broni oraz sprzętu transportowego będącego na wyposażeniu policji,
 • pamiątkowa daktyloskopia,
 • miasteczko policyjne, a w nim pokazy sprawności fizycznej słuchaczy i kadry szkoły, zatrzymanie niebezpiecznych przestępców, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, tresura psów służbowych, współdziałanie na miejscu zdarzenia policji i straży pożarnej,

Wstęp wolny.

W zorganizowanym w ramach Turnieju miasteczku policyjnym przygotowano między innymi następujące atrakcje:

POKAZY (w godz. 9:00 - 13:00 na placu alarmowym Szkoły Policji)
 1. Pokaz czynności wykonywanych przez Straż Pożarną z Piły na miejscu wypadku komunikacyjnego: przyjazd, rozpoznanie, działania ratownictwa technicznego, ewakuacja poszkodowanego, wdrożenie procedur ratownictwa medycznego.
 2. Oględziny miejsca wypadku komunikacyjnego
  Po zakończeniu akcji straży pożarnej, na zabezpieczone technicznie i osobowo miejsce wypadku komunikacyjnego wkroczy zespół oględzinowy. Czynności te będą polegały na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów. W ramach pokazu zostanie wykorzystany sprzęt z zakresu techniki kryminalistycznej.
 3. Pilskie Centrum Aikido - Sławomir Wysoczarski - pokaz AIKIDO.
 4. Pokaz grupy pana Tomasza Jopka oraz uczniów klas II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile - rzuty biodrowe O-GOSHI i rzut TAI-OTOSHI; obezwładnienie za pomocą dźwigni, przejście do kajdankowania, obszukanie i podnoszenie - cała procedura; posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu tonfa, kata (wyciąganie, pchnięcie, uderzenia, omiatania i bloki, dźwignie).
 5. Pokaz tresury psów służbowych z Komendy Powiatowej Policji w Pile.
EKSPOZYCJE (w godz. 9.00-13.00 w rejonie placu alarmowego Szkoły Policji)
 1. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i wyposażenia pożarniczego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - samochód gaśniczy GBA-2/24, separator oleju ZRE-3, samochód lekki ratownictwa chemiczno-ekologicznego (SLR chem-eko), ubrania ochrony chemicznej: ubrania gazoszczelne, ubrania kwaso- i ługoodporne, ubrania olejoodporne.
 2. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile (samochody, łódka, manekiny).
 3. Prezentacja dorobku wydawniczego: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile oraz Szkoły Policji w Pile.
 4. Prezentacja sprzętu policyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pile (samochód z wideorejestratorem, samochód do oględzin miejsca wypadku komunikacyjnego, wyposażenie do działań specjalistycznych Grupy Realizacyjnej).
 5. Prezentacja sprzętu policyjnego Szkoły Policji w Pile (broń długa i krótka, umundurowanie oddziałów prewencji, RGZ, wyrzutnie do granatów RWGŁ3, pistolety sygnałowe, miny dymne i gazowe, radiowóz oznakowany).
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizacja miasteczka policyjnego ograniczy się do ekspozycji w holu pilskiej Szkoły Policji w godzinach 11.00-13.00 dorobku wydawniczego PWSZ w Pile, WSB w Pile, WSPol. w Szczytnie i SP w Pile.

Informacje dotyczące Turnieju (program, uczestnicy, regulamin).

Więcej informacji na temat Programu PaT (Profilaktyka a Teatr): http://pat.policja.gov.pl/

Szczegółowych informacji udziela Zespół Prasowy Turnieju: nadkomisarz Jacek Czechowski i nadkomisarz Roman Rauhut pod numerem tel. kom. 605 556 832.

Turniej Klas Policyjnych - początek w poniedziałek

Turniej Klas Policyjnych - początek w poniedziałek

Turniej Klas Policyjnych - początek w poniedziałek

autorzy: Anna Fons, Jacek Czechowski

(26.05.10)

Powrót na górę strony