Szkoła w roku 2009 - część II - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Szkoła w roku 2009 - część II

Data publikacji 31.05.2011

Bardzo istotnym, z punktu widzenia zaspokajania potrzeb szkoleniowych Policji, było opracowanie założeń, przygotowanie i uruchomienie nowatorskiej ...

Szkoła w roku 2009  część II Bardzo istotnym, z punktu widzenia zaspokajania potrzeb szkoleniowych Policji, było opracowanie założeń, przygotowanie i uruchomienie nowatorskiej oferty szkoleniowej.

Szkoła w roku 2009  część II Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wdrożyła system oparty na metodzie blended learning, łączący w sobie samokształcenie kierowane przy wykorzystaniu platformy e-learningowej oraz klasyczny, bezpośredni kontakt z nauczycielem.

Szkoła w roku 2009  część II Wartym podkreślenia jest fakt przygotowania koncepcji i jej wdrożenia na zasadach autorskiego pomysłu i wyłącznie w oparciu o zasoby kadrowe i techniczne Szkoły, przy praktycznie pomijalnej wartości nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Szkoła w roku 2009 ? część II Pilotażowa edycja szkolenia e-learningowego dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze nieposiadających przeszkolenia specjalistycznego rozpoczęła się 17 grudnia 2008 roku dla grupy 20 policjantów garnizonu zachodniopomorskiego. Odbyło się ono w oparciu o przygotowane i umieszczone na platformie internetowej materiały do samokształcenia oraz następnie, po okresie dwóch miesięcy, tygodniowy pobyt w jednostce szkoleniowej Policji (pilskiej Szkole), podsumowujący efekty nauki oraz zawierający zajęcia praktyczne z udziałem specjalistów z jednostek Policji, prokuratury i sądów.

Szkoła w roku 2009 ? część II Konsekwencją przyjętej koncepcji było stopniowe rozszerzanie wachlarza szkoleń realizowanych w tej formie. Stąd też po opracowaniu programu, 18 grudnia 2009 roku uruchomiono pierwszą edycję kursu e-learningowego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej dla 20 policjantów. Łącznie doskonaleniem zawodowym przy wykorzystaniu techniki blended learnig objętych zostało w 2009 roku 162 policjantów.

(19.01.10)