Wiedza ukryta jest też w książkach - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Wiedza ukryta jest też w książkach

Data publikacji 31.05.2011

Wraz z początkiem roku, do rąk czytelników przekazujemy publikację pt. ?Fonoskopia?. Publikacja ta jest przedstawieniem najważniejszych aspektów ...

Wiedza ukryta jest też w książkach Wraz z początkiem roku, do rąk czytelników przekazujemy publikację pt. ?Fonoskopia?. Publikacja ta jest przedstawieniem najważniejszych aspektów fonoskopii z punktu widzenia techniki kryminalistycznej.

Autorzy - podinsp. Alicja Malanowicz - ekspert fonoskopii w Wydziale Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji i nadkom. Leszek Koźmiński ? młodszy wykładowca w Zakładzie Kryminalistyki pilskiej Szkoły Policji, w zwięzłej formie połączyli aspekty praktyczne i dydaktyczne tego typu opracowań, uwzględniając przede wszystkim współczesny stan policyjnej fonoskopii.

W założeniu publikacja ta w pierwszej kolejności skierowana jest do szerokiego grona policjantów służby kryminalnej, zajmujących się zarówno postępowaniami przygotowawczymi, jak i pracą operacyjno-rozpoznawczą. Nie ograniczając jednak kręgu odbiorców, wydawnictwo to znakomicie poszerzyć może wiedzę policjantów wszystkich pozostałych służb, w tym prewencyjnej, techniki kryminalistycznej i wspomagającej. Pozycja ta omawia pojęcie fonoskopii, śladu fonoskopijnego oraz prezentuje rodzaje badań fonoskopijnych. Znajdziemy tutaj także informacje o zasadach zabezpieczania materiału dowodowego do badań, a także postepowania z nim w celu uzyskania opinii biegłego.

(08.01.10)