„Mundurowa” Szkoła Techniczna w murach Szkoły - 2019 - Szkoła Policji w Pile

„Mundurowa” Szkoła Techniczna w murach Szkoły

W piątek, dla grupy 40 uczniów z „Mundurowej” Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy przeprowadzono pokazowe zajęcia z programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów.

W ramach swoich zadań statutowych Zespół Szkół prowadzi naukę na poziomie szkoły średniej z uwzględnieniem specyfiki między innymi służby w Policji. W związku z powyższym, uczniom tej szkoły przybliżono specyfikę zawodu Policjanta oraz zapoznano ich z działalnością Szkoły Policji w Pile. Uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:

 • Broń palna i amunicja na wyposażeniu Policji – asp. szt. Paweł Jaskulski, młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych omówił jakie uzbrojenie występuje w polskiej Policji oraz jak wygląda przebieg wyszkolenia strzeleckiego na kursie podstawowym zawodowym;

 • Kryminalistyka – asp. Jacek Cyran, młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki wskazał czym jest kryminalistyka, kto był prekursorem daktyloskopii, jak powstają ślady i jakie możemy ujawnić na miejscu zdarzenia, jaka jest rola technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia i jak postępować na miejscu zdarzenia, aby prawidłowo zabezpieczyć materiał dowodowy chroniąc ślady przed kontaminacją;

 • Zajęcia sportowe – nadkom. Robert Zagorowski oraz asp. Tomasz Ptak, młodsi wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych zaprezentowali podstawowe techniki posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu tonfa oraz zakładania różnymi sposobami kajdanek.

Ponadto nadkom. Adriana Niemczuk – Gorgoń oraz asp. Magdalena Pałys z Wydziału Prezydialnego opowiedziały historię budynku Szkoły, szczegółowo przedstawiły procedurę rekrutacyjną dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, wskazały jakie kursy  realizowane są w naszej Szkole oraz omówiły program szkolenia zawodowego podstawowego.

 

WP/ Magdalena Pałys

 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy
 • "Mundurowa" Szkoła Techniczna w Bydgoszczy