Zakończenie ostatniego w tym roku kursu dla policjantów służby dochodzeniowej

Po 73 dniach od rozpoczęcia, zgodnie z tradycją, nastąpiło uroczyste zakończenie kursu specjalistycznego.

Wczoraj, w auli Szkoły, Pani Komendant insp. Beata Różniak-Krzeszewska pożegnała 45 słuchaczy. Szkolenie przeznaczone było dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo – śledcze. Doskonalenie zawodowe przygotowało funkcjonariuszy do realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych, trafnego określania kwalifikacji prawnej przestępstw, umiejętnego uzasadniania decyzji procesowych, stosowania wybranych metod i form pracy operacyjnej oraz realizacji procesu wykrywczgo.

Podczas wręczania świadectw, Pani Komendant przekazała wszystkim gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. W uroczystości ponadto uczestniczyli: zastępca Komendanta mł. insp. Michał Kominowski, kierownicy komórek dydaktycznych oraz kadra Szkoły.

 

WP/ Magdalena Pałys

 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego
 • Zakończenie kursu specjalistycznego