Za nami 10. jubileuszowa edycja Seminarium Prawniczego - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Za nami 10. jubileuszowa edycja Seminarium Prawniczego

Czy rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na postępowanie dyscyplinarne? Jakie relacje zachodzą pomiędzy postępowaniem karnym, administracyjnym a przewinieniem dyscyplinarnym? Między innymi na temat tych pytań debatowano podczas dwóch dni Seminarium Prawniczego.

Uroczyste zakończenie, jedynego cyklicznego w Polsce o takiej tematyce, Seminarium Prawniczego (z cyklu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych) odbyło się w dniu wczorajszym w auli Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli najwybitniejsi znawcy prawa dyscyplinarnego i administracyjnego. Podczas pierwszej części referaty wygłosili: SSN Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. dr hab. Piotr Herbowski, prof. dr hab. Barbara Janusz-Pohl, prof. WSG dr Ireneusz Adamczak, dr Piotr Jóźwiak, dr Olaf Włodkowski, kom. dr Paweł Gacek, dr Małgorzata Żbikowska oraz asp. szt. Adam Roszak.

Druga część seminarium cieszyła się równie dużym zainteresowaniem i przybrała formę warsztatów. Przedyskutowano sposoby prawidłowego konstruowania zarzutów w postępowaniu dyscyplinarnym, problematykę przywoływania przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych oraz rozważano zakres udzielania pełnomocnictwa do obrony w tychże postępowaniach.

Podczas uroczystego zakończenia Pani Komendant Szkoły insp. Beata Różniak – Krzeszewska wykazała nadzieję na kolejną edycję przedsięwzięcia i podziękowała uczestnikom, wręczając im certyfikat udziału w Seminarium. Referaty wygłoszone podczas dwóch dni konferencji zostaną wydane w formie książki, co jest nieocenionym materiałem w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych.

 

WP/ Magdalena Pałys

 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze
 • Seminarium Prawnicze