Rozpoczęcie kursu specjalistycznego - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Rozpoczęcie kursu specjalistycznego

Dla 46 policjantów służby kryminalnej rozpoczął się czas doskonalenia zawodowego.

We wtorek, w auli Szkoły, miała miejsce uroczysta inauguracja kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo – śledcze. Na szkolenie skierowani zostali policjanci, którzy w jednostkach terenowych prowadzą postępowania przygotowawcze. Podczas 73 dni szkoleniowych, policjanci będą wzbogacali wiedzę i umiejętności w zakresie postępowań przygotowawczych, pracy operacyjnej, procesu wykrywczego, wyszkolenia strzeleckiego,  zatrzymania niebezpiecznego przestępcy oraz pierwszej pomocy.

W uroczystości uczestniczyli: odpowiedzialny za pion dydaktyczny Zastępca Komendanta Szkoły mł. insp. Michał Kominowski, kierujący komórkami dydaktycznymi oraz członkowie zespołów pedagogicznych.

 

WP/ Magdalena Pałys

  • Rozpoczęcie kursu specjalistycznego
  • Rozpoczęcie kursu specjalistycznego
  • Rozpoczęcie kursu specjalistycznego