Konferencje z udziałem specjalistów

We wrześniu wykładowcy Szkoły Policji w Pile brali udział w seminariach szkoleniowych w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej i bankowej. Konferencje odbyły się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Podinsp. Leszek Koźmiński, p.o. naczelnik Wydziału Prezydialnego, biegły sądowy, przeprowadził warsztaty dotyczące kryminalistycznych badań dokumentów, których odbiorcami byli przedstawiciele organów ścigania, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz zakładów ubezpieczeń). Jako ekspert podkreślił wagę weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych w kontekście zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej.

Asp. szt. Karolina Hołowiecka, młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki, omówiła nowoprzyjętą Ustawę o dokumentach publicznych. W swoim wystąpieniu podniosła problematykę związaną z fałszerstwami dokumentów publicznych w kontekście wytwarzania ich replik i trudności związanych ze ściganiem tego typu przestępstw.

Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem, spowodowały dyskusję dotyczącą potrzeby ochrony dokumentów publicznych w obrocie prawnym i stały się okazją do nawiązania współpracy z instytucjami zaangażowanymi w walkę z przestępczością w sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym.

 

WP/ Magdalena Pałys

  • Konferencja
  • Konferencja
  • Konferencja
Powrót na górę strony