Zmiana warty - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Zmiana warty

W dniu 7 sierpnia, po 143 dniach nauki, 75 słuchaczy kursu zawodowego podstawowego otrzymało z rąk Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej świadectwa jego ukończenia.

Policjanci z garnizonów: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, po blisko siedmiu miesiącach nauki, bogatsi o nowe umiejętności, powrócili już do swoich macierzystych jednostek, gdzie będą kontynuować dalszą służbę.

 

Nazajutrz, 8 sierpnia, miejsce wczorajszych absolwentów zajęli nowo przyjęci policjanci. 113 osób rozpoczęło pierwszy etap swojej policyjnej służby.

Uroczysta inauguracja szkolenia podstawowego odbyła się w auli szkoły z udziałem Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, Zastępcy Komendanta mł. insp. Michała Kominowskiego, kierowników oraz kadry dydaktycznej Szkoły.

Nowo przybyli policjanci z garnizonów: kujawsko-pomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych. Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw oraz teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych.

Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

 

SP/Waldemar Hałuja