Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w pilskiej Szkole Policji.

W dniach 3-4 sierpnia 2019 r. w Szkole Policji w Pile odbyły się uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. W uroczystej zbiórce, która odbyła się pod honorowym patronatem Pani Elżbiety Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W dniu 3 sierpnia na placu apelowym Szkoły Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, podczas której funkcjonariusze oraz pracownicy pilskiej Szkoły Policji otrzymali, z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej, Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka i Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: parlamentarzyści – Mieczysław Augustyn, Małgorzata Janyska, Marta Kubiak, Kilion Munyama, Błażej Parda, Grzegorz Piechowiak, Marcin Porzucek, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, przedstawiciele służb mundurowych wojska, straży pożarnej, straży granicznej, komendanci powiatowi województwa wielkopolskiego, Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko, przedstawiciele duchowieństwa pilskiego, kadra kierownicza, funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze Szkoły Policji w Pile, a także rodziny wyróżnionych.

 

Wśród nagrodzonych, wyróżnionych i awansowanych znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Szkoły Policji, ale również pracownicy Policji i słuchacze.

 

Po nominacjach odczytany został, przez panią Martę Kubiak – Posła na Sejm RP, list od pani Elżbiety Witek - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany na ręce Komendanta Szkoły Policji w Pile. Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska odczytała natomiast list od Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana.

 

Następnie gratulacje, podziękowania i życzenia z okazji Święta Policji dla kierownictwa, kadry, funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Policji w Pile wygłosił Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

 

Dalsza części uroczystej zbiórki poświęcona była przekazaniu do użytku nowo wybudowanego akademika. Po odmówieniu modlitw oraz wspólnym poświęceniu budynku przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko i ks. mjr. Tomasza Wolę Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile, symboliczny klucz na ręce Komendanta Szkoły insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej przekazał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

 

O zabranie głosu zostali następnie poproszeni Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc oraz Prezes Zarządu firmy Pil Building w Pile – główny wykonawca inwestycji – pan Tomasz Toboła.

 

Na zakończenie uroczystej zbiórki odbyła się defilada składająca się z kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pododdziałów kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz orkiestry reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura.

 

Zgromadzeni na placu apelowym zwiedzili następnie budynek akademika.

 

Od godziny 15 na placu Staszica mieszkańcy Piły i okolic licznie wzięli udział w miasteczku policyjnym – przedsięwzięciu towarzyszącemu obchodom Święta Policji. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia swoje stoiska promocyjne wystawili przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego (BOA), Komend Wojewódzkich Policji w Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji w Pile i Szkoły Policji w Pile oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Ponadto, w ramach programu odbyły się pokazy technik samoobrony, musztry policyjnej (manewrowanie tyralierą), tresura psów policyjnych, manewry kontrterrorystów z użyciem śmigłowca Black Hawk, a także pokaz koni służbowych w akcji.

 

W dniu 4 sierpnia w kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile odbyła się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Zadarko. We mszy świętej, której towarzyszyła oprawa Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wzięło udział kierownictwo, funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze Szkoły Policji w Pile, rodziny funkcjonariuszy oraz mieszkańcy miasta Piły i okolic.

 

Kilka dni wcześniej, w dniu 24 lipca Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Michał Kominowski i nadkom. dr Marcin Druszcz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Szkole Policji w Pile, pod przewodnictwem Prezesa mł. insp. w st. spocz. Krzysztofa Górki, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych na służbie policjantów.

 

Wydarzenie wsparł Powiat Pilski, Urząd Miasta w Pile, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i NSZZP w Szkole Policji w Pile.

Dziękujemy mieszkańcom Piły i okolic za liczne przybycie na obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz wydarzenia towarzyszące.  

 

SP/Waldemar Hałuja