Czas na emeryturę - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Czas na emeryturę

W połowie czerwca Szkoła Policji w Pile pożegnała odchodzącego na emeryturę nadkom. Marka Rozwoda – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Po wielu latach, rzetelnej i pełnej zaangażowania, służby w Szkole zakończył swoją karierę zawodową, otwierając tym samym nowy etap w swoim życiu.

12 czerwca br. w salki konferencyjnej pilskiej Szkoły Policji Komendant - insp. Beata Różniak-Krzeszewska złożyła na ręce nadkom. Marka Rozwoda gratulacje z okazji osiągnięcia tak długiego stażu służby i podziękowała za wiele lat zaangażowania w sumienne wykonywanie obowiązków.

Nadkom. Marek Rozwód do służby w Policji został przyjęty z dniem 01.07.1992 r. na stanowisko policjanta pionu prewencji. Przez okres 8 lat służbę pełnił w Plutonie Patrolowo – Interwencyjnym na różnych stanowiskach w patrolach pieszych i zmotoryzowanych dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubina i okolic. W latach 2000 – 2006 pełnił służbę w pionie kryminalnym lubińskiej komendy, prowadząc czynności wykrywcze w sprawach karnych.

W dniu 01.01.2007 r. został przeniesiony na własną prośbę do Szkoły Policji w Pile na stanowisko specjalisty Wydziału Dowodzenia. Do końca służby sumiennie wykonywał obowiązki dowódcy kompanii w Wydziale Organizacji Szkolenia i Dowodzenia.

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników dziękujemy naszemu koledze za lata współpracy i życzymy realizacji życiowych planów, dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem, radością i uśmiechem. Niech emerytura będzie przede wszystkim czasem dla rodziny, a praca w Szkole Policji w Pile - przyczynkiem do miłych wspomnień.

 

SP/ Sebastian Wegner