Profilaktyka nt. narkotyków i dopalaczy

Zapobieganie jest podstawowym zadaniem funkcjonariuszy Policji i wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Zagadnienie to obejmuje także działania profilaktyczne mające wskazać potencjalne zagrożenia. Kreowanie właściwych postaw oraz świadomość zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa młodzieży.

W tą ideę doskonale wpisuje się udział przedstawiciela Szkoły Policji w Pile w spotkaniu adresowanym do rodziców uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile nt. posiadania lub zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych i innych środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Podczas spotkania omówiono przypisy karne w tej dziedzinie, podjęto tematykę zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych oraz zaprezentowano pokaz klasyfikujący poszczególne substancje, których posiadanie jest zabronione. Uczestnicy mogli również zapoznać się z przedmiotami, które mogą świadczyć o kontakcie młodzieży z niedozwolonymi substancjami.

 

SP/Sebastian Wegner

 

 

Powrót na górę strony