Obóz szkoleniowy dla klas mundurowych

W minionym tygodniu, po raz pierwszy w historii Szkoły, mieliśmy okazję przeprowadzić czterodniowe zajęcia dydaktyczne połączone ze zwiedzaniem bazy szkoleniowej dla klas mundurowych. W przedsięwzięciu, zorganizowanym w Szkole Policji w Pile w dniach 13-16 maja br., uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze.

Trwająca cztery dni wizyta uczniów z Białego Boru poprzez m.in.: zapoznanie młodzieży z organizacją Szkoły, poznanie i zwiedzanie bazy szkoleniowej oraz sprzętu szkoleniowego, a także zajęcia praktyczne, miała przyczynić się do zachęcenia i bardziej świadomego wstępowania przez uczniów klas mundurowych w szeregi Policji. Podczas wizyty, młodzież nie tylko zwiedziła Szkołę i poznała jej zaplecze dydaktyczne (sale tematyczne, obiekty sportowe, szkolną galerię sztuki, strzelnicę, czy sale symulacyjne), ale przede wszystkim uczestniczyła w specjalnie przygotowanych na tę okazję zajęciach dydaktycznych. Dla uczniów klas pierwszych zorganizowane zostały zajęcia takie jak: teoria kryminalistyki, ruch drogowy, strzelanie, oględziny, pierwsza pomoc, taktyka i techniki interwencji oraz wykład z historii Policji. Wizytę zakończył pisemny test sprawdzający umiejętności nabyte przez uczniów podczas pobytu w Szkole Policji w Pile.

Warto podkreślić, że tego typu wydarzenia mają charakter nie tylko ściśle edukacyjny, ale również mają na celu promocję służby w Policji, a tym samym przyczyniają się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu policjanta.

 

Paulina Politowska

 

Powrót na górę strony