„Kradzież sygnału TV i własności intelektualnej w Internecie”

Za nami VII edycja konferencji pt. „Kradzież sygnału TV i własności intelektualnej w Internecie”, zorganizowana w Szkole Policji w Pile przy współudziale Stowarzyszenia SYGNAŁ. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych, szkół Policji, prokuratury, Stowarzyszenia Sygnał oraz Koalicji Antypirackiej.

Konferencja, stanowiąca jeden ze stałych elementów zaangażowania Szkoły w zwalczanie kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronę praw autorskich, została zorganizowana w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem SYGNAŁ. Głównymi odbiorcami referatów byli policjanci z terenu całego kraju, którzy na co dzień realizują  czynności służbowe w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych i cyberprzestępczości.

Podczas dwóch dni spotkań wygłoszono następujące referaty:

 • Techniczne aspekty związane z przeciwdziałaniem sharingu telewizyjnego – Dawid Krośniewski, Cyfrowy Polsat S.A.;
 • Współpraca platformami e-commerce w ramach strategii „Follow the money” – Agnieszka Rauch, Przewodnicząca Rady Kampanii FTM, Stowarzyszenie Sygnał;
 • Pozyskiwanie danych o podmiotach prowadzących sprzedaż kodów dostępu
  na platformach e-commerce
  – Naczelnik Wojciech Ryżowski - Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów;
 •  Serwis społecznościowy – forum wymiany poglądów, czy piracka giełda? – Andrzej Nieckarz, Mikołaj Wojtal, ZPAV;
 • Smart IPTV – analiza i opis nowego zagrożenia, działanie oraz zwalczanie – Ernest Hetman, Discovery TVN;
 • Ewaluacja metod przyjmowania płatności przez pirackie strony telewizyjne - Marcin Przasnyski, AntyPiracyProtection;
 • Streaming internetowy – ochrona treści na przykładzie seriali nc+ - Piotr Wójtów, nc+;
 • Podsumowanie wspólnych realizacji w obszarze kradzieży sygnału TV – Zbigniew Taraś, Stowarzyszenie SYGNAŁ;
 • Sharing – przestępczość związana z nieuprawnionym dostępem do usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym – st. asp. Piotr Grzegórzko – Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji
  w Krakowie;
 • Odzyskiwanie partycji szyfrowanych – st. asp. Mariusz Cichy, mł. asp. Radosław Słabaczewski, Szkoła Policji w Pile;
 • Przegląd orzecznictwa dotyczącego własności intelektualnej – Tomasz Szymula, Stowarzyszenie SYGNAŁ;
 • Ochrona praw przysługujących TVP – Bronisława Maślanka, TVP.

 

Konferencja, na stałe wpisana w kalendarz naukowo-kulturalny Szkoły Policji w Pile, jest niepowtarzalną okazją do spotkań i wymiany doświadczeń przez osoby z instytucji zajmujących się, z mocy prawa, ściganiem przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej oraz tych instytucji, które swoją działalnością wspierają ten proces.

 

Paulina Politowska

 

Powrót na górę strony