Punkt kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR – szkolenie

„Punkt kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR w Policji – jego zadania, procedury współpracy i zakres informacyjny KSI PNR” to temat szkolenia, które odbyło się w Szkole Policji w Pile w dniach 26-28 lutego br.

Szkolenie, którego organizatorem było Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, dotyczyło m.in. współpracy w zakresie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera. W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach Komendy Głównej Straży Granicznej – kpt. SG Jarosław Jasiński oraz chor. szt. SG Piotr Baryła. Swoje wystąpienia mieli również pracownicy i funkcjonariusze Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz przedstawiciele Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Podczas szkolenia poruszone zostały tematy m.in. z zakresu: jakości danych PNR otrzymywanych od przewoźników lotniczych, zasad i procedur funkcjonowania w Policji punktu kontaktowego właściwego w sprawach przetwarzania danych PNR, procedur współpracy jednostek Policji z punktem kontaktowym PNR, procedur współpracy Policji i Straży Granicznej w związku z uzyskaniem danych dotyczących przelotu pasażera, a także narzędzi wspomagających Policję w zwalczaniu przestępczości oraz terroryzmu. W szkoleniu uczestniczyło około 60 przedstawicieli jednostek policyjnych z całej Polski.

 

Paulina Politowska

 

Powrót na górę strony