Odprawa roczna w pilskiej Szkole Policji

W dniu 31 stycznia 2019 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się odprawa roczna podsumowująca osiągnięcia w 2018 roku. Odprawę poprowadziła Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, a uczestniczyli w niej: zastępcy komendanta, kierujący komórkami organizacyjnymi Szkoły, policjanci i pracownicy Policji.

Początek nowego roku to zawsze moment podsumowań wszystkich aspektów działalności Szkoły. To również czas na przedstawienie planu jej funkcjonowania na kolejny rok. Odprawę rozpoczęła się przyjęciem meldunku przez Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską.


Następnie kierujący komórkami organizacyjnymi omówili strukturę, organizację i zadania poszczególnych komórek. A przede wszystkim sukcesy i osiągniecia wydziałów, zakładów i sekcji działających w Szkole.


Pani Komendant w swoim wystąpieniu odniosła się do: stanu etatowego szkoły, fluktuacji kadr, wykształcenia, stanu dyscypliny wśród funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy pilskiej Szkoły. W dalszej części prezentacji omówiła zrealizowane w Szkole przedsięwzięcia, takie jak: Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”, X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, konferencje, seminaria, Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”, wolontariat, działalność szkoleniowa i wykłady dla instytucji pozapolicyjnych i działalność sportowa.   

Z przedstawianych na rok bieżący przedsięwzięć, na uwagę zasługują:
 

1.      Realizacja priorytetów szkoleniowych wskazanych przez Komendanta Głównego Policji;

2.      Realizacja procesu dydaktycznego na najwyższym poziomie, wykorzystywanie efektywnej metodyki prowadzenia zajęć;

3.      Przestrzeganie dyscypliny służby i pracy wśród policjantów, pracowników Policji i słuchaczy;

4.      Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła” (03-06 kwietnia);

5.      Konferencja „Sygnał” – zwalczanie przestępczości intelektualnej (10-11 kwietnia);

6.      XI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych (15-16 kwietnia);

7.      Konferencja farmaceutyczna (07-08 maja);

8.      Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej” roku 2019 
(04-06  czerwca);

9.      Uroczystości z okazji obchodów święta Policji połączone z oddaniem do użytku budynku zamieszkania zbiorowego „akademika” (03 sierpnia);

10.  Konferencja – Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych  (19-20 listopada).

„ … Był to rok bardzo trudny, bardzo intensywny. Ale myślę, że był to rok, który można zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ poziom realizacji zadań, przy tak dużej ich liczbie, zasługuje na wysokie uznanie”.

Tymi słowami Pani Komendant insp. Beata Różniak-Krzeszewska podziękowała swoim zastępcom, kierującym komórkami organizacyjnymi, policjantom i pracownikom policji za ubiegły rok sumiennej pracy.


SP/Sebastian Wegner

 

Powrót na górę strony