O przemocy rówieśniczej

W ubiegłym tygodniu, w ramach profilaktyki przemocy rówieśniczej przeprowadzono cykl spotkań z uczniami i ich rodzicami.

Podinsp. Ewa Mańka, psycholog, wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile, w dniu 8 stycznia przeprowadziła dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 9 w Pile wykład na temat wczesnych sygnałów świadczących o przemocy rówieśniczej w środowisku szkolnym, przyczyn agresji, mechanizmów przemocy rówieśniczej. Rodzice dowiedzieli się również o sposobach przeciwdziałania agresji wobec uczniów najmłodszych klas, skutkach tej przemocy w sferze emocjonalnej i społecznej dziecka oraz postawach rodziców, które mogą wspierać dziecko jako osobę pokrzywdzoną lub świadka przemocy.

W ramach profilaktyki przemocy rówieśniczej w dniu 11 stycznia podinsp. Ewa Mańka uczestniczyła również w cyklu spotkań z uczniami klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile. Spotkania poświęcone były przeciwdziałaniu szkolnym formom mobbingu. Poprzez udział w dyskusji, prezentację filmów opisujących skutki krzywdzenia, zapoznawanie z akcjami profilaktycznymi, uczniowie rozpoznawali różne formy znęcania się, nękania, prześladowania lub upokarzania w świecie realnym lub z użyciem urządzeń elektronicznych. Poznali także sposoby skutecznej obrony przed przemocą z perspektywy świadka lub osoby pokrzywdzonej przemocą we wsparciu i działaniach z osobami dorosłymi. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach grożących sprawcy przemocy osoby małoletniej dopuszczającej się czynu karalnego.

WOSziD/Sebastian Wegner

Powrót na górę strony