Warsztaty metodyczne

W miniony czwartek, w Szkole Policji z inicjatywy metodyków Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia przeprowadzono warsztaty metodyczne nt. metod aktywizujących i podstaw sketchnotingu. Zajęcia dla 26 wykładowców naszej placówki przeprowadziła pani Danuta Kitowska, doktor nauk humanistycznych – konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzują się tym, że w procesie kształcenia aktywność uczniów (słuchaczy) - przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości.

Słuchacze muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie; są aktywni w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Główna zaleta tych metod polega na doskonaleniu umiejętności przydatnych nie tylko podczas zajęć, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów. Druga część zajęć poświęcona była sketchnotingowi, czyli myśleniu wizualnemu. Co może zrobić wykładowca na zajęciach, aby notatki słuchaczy były dla nich atrakcyjne? Nasi nauczyciele uczyli się podstaw sporządzania notatek rysunkowych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Kolejne warsztaty przewidziane są w marcu 2019 roku.

WOSziD/Sebastian Wegner

Powrót na górę strony