Kolejne szkolenia w terenie - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Kolejne szkolenia w terenie

Data publikacji 08.06.2011

Po raz kolejny wykładowcy Zakładu Kryminalistyki - nadkom. Leszek Koźmiński i kom. Wojciech Miś przeprowadzili cykl szkoleń w ramach ...

Kolejne szkolenia w terenie Po raz kolejny wykładowcy Zakładu Kryminalistyki - nadkom. Leszek Koźmiński i kom. Wojciech Miś przeprowadzili cykl szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów służby dochodzeniowo-śledczej z zakresu czynności techniczno-kryminalistycznych podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki.

Kolejne szkolenia w terenie Funkcjonariusze podlegli KWP Gorzów i KWP Opole z wydziałów dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych, a także komórek techniki kryminalistycznej, poznawali tajniki prawidłowo przeprowadzanych oględzin, sposoby ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, biologicznych oraz wykonywania zdjęć i szkiców kryminalistycznych.

Przeszkoleni policjanci (którzy otrzymali dodatkowo zestaw multimedialnych materiałów dydaktycznych) będą teraz przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności swoim kolegom w jednostkach terenowych.

(21.12.09)