Warsztaty narkotykowe - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty narkotykowe

Data publikacji 08.06.2011

Zakończyły się warsztaty szkoleniowe poświęcone rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Jest to wspólna inicjatywa ...

Warsztaty narkotykowe Zakończyły się warsztaty szkoleniowe poświęcone rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Jest to wspólna inicjatywa Szkoły Policji w Pile i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Przedsięwzięcie adresowane było do kierowników (koordynatorów) Zespołów ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej.

Warsztaty zostały zorganizowane m.in. w celu pogłębienia wiedzy z zakresu identyfikowania nowych rodzajów środków odurzających, wykorzystania Internetu do walki z przestępczością narkotykową oraz właściwego wykonywania czynności wykrywczych w tym zakresie. W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji: Janusz Gołębiewski, podinsp. Andrzej Sikora, nadkom. Michał Safjański, ekspert Wydziału Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP Robert Bachliński, naczelnik wydziału w Departamencie Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Maciej Majer oraz podinsp. Jarosław Zientkowski z Zakładu Kryminalistyki.

Warsztaty narkotykowe Warsztaty narkotykowe Warsztaty narkotykowe Warsztaty narkotykowe

(18.12.09)