Teraz kończymy, ale wkrótce zaczynamy - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Teraz kończymy, ale wkrótce zaczynamy

Data publikacji 08.06.2011

Zakończyła się czwarta edycja warsztatów z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego.

Teraz kończymy, ale wkrótce zaczynamy Zakończyła się czwarta edycja warsztatów z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego. Warsztaty te zostały zorganizowane wspólnie z Biurem Kryminalnym i Centralnym Biurem Śledczym KGP.

Celem tego szkolenia było m.in. przedstawienie kar i środków karnych o charakterze majątkowym, omówienie celów i warunków zabezpieczenia majątkowego i tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, wskazanie przedmiotów podlegających tymczasowemu zajęciu, a także sposoby ustalania składników majątkowych i określenie działań pozwalających na uzyskanie informacji dotyczących składników majątku osób podejrzanych.

Za szczególnie istotny cel szkolenia należy uznać uświadomienie jego uczestnikom możliwości stosowania tymczasowego zajęcia mienia oraz zabezpieczenia majątkowego w większości postępowań. Równie istotne było wypracowanie sposobów ustalania składników majątkowych, przekazanych przez sprawców innym osobom oraz określenie możliwości zabezpieczania tych składników.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele jednostek terenowych Policji oraz Zarządów CBŚ. W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele Głównego Inspektora Informacji Finansowej, Biura Kryminalnego i Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji oraz nauczyciele pilskiej Szkoły.

W bieżącym roku w warsztatach uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli służby kryminalnej i śledczej. W przyszłym roku planujemy realizację kolejnych edycji.

(14.12.09)