Unia Europejska - nasze wspólne dobro - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Unia Europejska - nasze wspólne dobro

Data publikacji 08.06.2011

Problematyce zabezpieczania mienia i dowodów w sprawach finansowych oraz przestępstw i nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych ...

Unia Europejska - nasze wspólne dobro Problematyce zabezpieczania mienia i dowodów w sprawach finansowych oraz przestępstw i nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej poświęcone było III seminarium pn. Unia Europejska - "Wspólny Rynek" także dla przestępców; zabezpieczanie mienia i dowodów w sprawach przestępstw finansowych.

Prelegentami tego trzydniowego seminarium, które odbyło się w Szkole Policji w Katowicach, byli pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie - Departamentu Postępowań, Pionu Prawno-Legislacyjnego oraz Departamentu Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Informacje oraz materiały uzyskane w trakcie seminarium przez uczestniczącego w nim przedstawiciela pilskiej Szkoły Policji, podinsp. Tadeusza Niemirę, zostaną wykorzystane w trakcie realizowanych szkoleń, kursów doskonalenia zawodowego oraz warsztatów szkoleniowych.

(09.12.09)