Finis coronat opus - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Finis coronat opus

Data publikacji 08.06.2011

Zakończyła się szósta, ostatnia w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcje oskarżycieli publicznych.

Finis coronat opus Zakończyła się szósta, ostatnia w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcje oskarżycieli publicznych. Tradycyjnie już udział wzięli w niej przedstawiciele reprezentujący jednostki terenowe z całego kraju.

Finis coronat opus Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę m.in. z zakresu dokonywania oceny materiałów zgromadzonych w toku czynności wyjaśniających oraz przygotowywania i prezentowania przemówień końcowych. W bieżącym roku odbyło się sześć tego rodzaju kursów, w trakcie których przeszkolono 91 policjantów.

Finis coronat opus Również dziś otrzymali świadectwa ukończenia słuchacze drugiej, i także ostatniej w bieżącym roku, edycji kursu specjalistycznego w zakresie handlu ludźmi. Tematyka tego kursu była do niedawna wykładana w ramach innych kursach jako jeden z tematów. Dopiero od tego roku uruchomiony został oddzielny kurs specjalistyczny obejmujący ten szeroki zakres przestępczości, który po narkotykach i handlu bronią jest jednym z najbardziej dochodowych zajęć grup przestępczych.

Finis coronat opusW zakończonej dziś edycji wzięło udział 23 słuchaczy - w dużej części praktyków zajmujących się tą tematyką w codziennej pracy. Mieli oni okazję teraz wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą m.in. z zakresu przepisów międzynarodowych dot. handlu ludźmi, metod działania sprawców oraz sposobów nawiązywania pierwszego kontaktu z ich ofiarami.

Zajęcia prowadzili wykładowcy pilskiej Szkoły wraz z zaproszonymi specjalistami: podinsp. Maciejem Romanowskim z Biura Kryminalnego KGP oraz podkom. Janem Kubickim z KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

(07.12.09)