REMO 2009 - 2009 - Szkoła Policji w Pile

REMO 2009

Data publikacji 08.06.2011

Przedstawiciele Zakładu Kryminalistyki, nadkom. Marzena Brzozowska i nadkom. Leszek Koźmiński, uczestniczyli w dwudniowej międzynarodowej Konferencji Naukowej REMO 2009.

REMO 2009 Przedstawiciele Zakładu Kryminalistyki, nadkom. Marzena Brzozowska i nadkom. Leszek Koźmiński, uczestniczyli w dwudniowej międzynarodowej Konferencji Naukowej REMO 2009. Odbywała się ona w okolicach Wrocławia i poświęcona była naprawie, konserwacji i wzmacnianiu obiektów zabytkowych. Ważną częścią konferencji, w której brali udział naukowcy z Polski, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Portugalii, Niemiec, Turcji, Anglii i Stanów Zjednoczonych, była sesja ?Laserowe Skanowanie w Technologii 3D?, w której to przedstawiciele pilskiej Szkoły Policji wygłosili referat dot. wykorzystania możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania. Wystąpienie przyjęte zostało z dużym zainteresowaniem i podobnie jak wszystkie pozostałe referaty zostało opublikowane w specjalnym numerze ?Wiadomości konserwatorskich? nr 26/2009.

REMO 2009 REMO 2009 REMO 2009

(07.12.09)