Do zobaczenia - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Do zobaczenia

Data publikacji 08.06.2011

Niektórym zapewne w oku łza się zakręciła. I nic w tym dziwnego, ponieważ blisko siedem miesięcy wspólnego doskonalenia warsztatu policyjnego oraz ...

Do zobaczenia Niektórym zapewne w oku łza się zakręciła. I nic w tym dziwnego, ponieważ blisko siedem miesięcy wspólnego doskonalenia warsztatu policyjnego oraz angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu działalności wolontaryjnej, to może nie duży, ale najbardziej aktualny kawałek ich życia. Mowa o kilkudziesięciu słuchaczach zakończonego właśnie szkolenia podstawowego.

Do zobaczenia W trakcie szkolenia, pełniąc służby na rzecz komend powiatowych województwa zachodniopomorskiego, słuchacze wykazali się wzorową i odpowiedzialną postawą. O tym, że nie samą nauką słuchacz żyje dali wyraz aktywnie angażując się w życie Szkoły oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej. Ze szczególną troską opiekowali się dziećmi z Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Ich krew ratowała także życie innym.

Do zobaczenia Zdecydowanie krócej, bo jedynie przez dwa miesiące, gościli w Szkole słuchacze innego, zakończonego w poniedziałek kursu. W odróżnieniu od słuchaczy kursu podstawowego, absolwenci kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, to doświadczeni policjanci, którzy mają już niemały bagaż doświadczeń zawodowych. Jak jednak głosi przysłowie ludowe Nawet mistrzowi nie zaszkodzi nauka. Wręcz przeciwnie, Nauka umacnia wrodzoną siłę, jak mawiał Horacy.

Dla dzisiejszych absolwentów okres szkolenia upłynął pod znakiem intensywnego wysiłku, bo czas na opanowanie materiału był krótki. Udało się jednak i dzisiejszy egzamin dla wszystkich 19 słuchaczy okazał się szczęśliwy. Gratulujemy!

Do zobaczenia Do zobaczenia Do zobaczenia Do zobaczenia

(01.12.09)