Warto się doskonalić - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Warto się doskonalić

Data publikacji 08.06.2011

Wraz z początkiem tygodnia, grupa 80 słuchaczy zainaugurowała piątą już w tym roku edycję kursu specjalistycznego dla policjantów służby ...

Warto się doskonalić Wraz z początkiem tygodnia, grupa 80 słuchaczy zainaugurowała piątą już w tym roku edycję kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.

Warto się doskonalić W ciągu dwóch najbliższych miesięcy grupa wspomnianych policjantów będzie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, pracy operacyjnej, procesu wykrywczego, wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Do czasu zakończenia kursu czeka ich intensywny wysiłek, który powinien zaowocować nabyciem kompetencji do wykonywania zadań na określonych stanowiskach.

(01.12.09)