90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża - 2009 - Szkoła Policji w Pile

90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

Data publikacji 08.06.2011

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacja humanitarną w Polsce, będącą członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, ...

90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacja humanitarną w Polsce, będącą członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, założoną w 1919 r. Podstawowym nurtem działalności PCK jest pomoc humanitarna w czasie klęsk i wojen, pomoc socjalna, nauka pierwszej pomocy, prowadzenie zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

Wczoraj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyły się uroczyste obchody 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowane wspólnie przez Zarząd Rejonowy PCK i Starostwo Pilskie. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki dla zasłużonych honorowych dawców krwi, medale pamiątkowe z okazji 90-lecia PCK i wyróżnienia dla działaczy PCK.

90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża Szkoła Policji w Pile otrzymała z rąk prezesa Zarządu Rejonowego PCK, Bogdana Kienczkowskiego podziękowanie za wieloletnie szczególne zasługi w realizacji idei Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnijmy, że jednym z nurtów działalności wolontaryjnej Szkoły są akcje honorowego oddawania krwi. W zeszłym roku oddaliśmy 231 litrów, natomiast w tym roku, w ramach siedmiu akcji honorowej zbiórki krwi słuchacze i karda Szkoły oddali ponad 100 litrów tego cennego płynu.

Wszystkim tym, którzy włączyli się w propagowanie szczytnej idei honorowego krwiodawstwa serdecznie dziękujemy.

90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

(25.11.09)