Nienawiść rodzi przestępstwo - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Nienawiść rodzi przestępstwo

Data publikacji 08.06.2011

Trzy lata temu Polska zobowiązała się do wdrożenia programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy porządku prawnego, którego tematem jest zwalczanie ...

Nienawiść rodzi przestępstwo Trzy lata temu Polska zobowiązała się do wdrożenia programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy porządku prawnego, którego tematem jest zwalczanie przestępstw z nienawiści. Program ten jest efektem współpracy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z policyjnymi ekspertami.

Nienawiść rodzi przestępstwo W bieżącym roku zostały opracowane założenia kursu, który właśnie w listopadzie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie miał swoją pilotażową edycję. Na kurs zostali zaproszeni pełnomocnicy komendantów wojewódzkich Policji zajmujący się ochroną praw człowieka.

Nienawiść rodzi przestępstwo Wśród zaproszonych, którzy jednocześnie zabrali głos jako prowadzący wykłady, był nadkom. Roman Rauhut z pilskiej Szkoły, który specjalizuje się w prawach człowieka. Tym razem przedstawił on problematykę kryminalną, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ślady kryminalistyczne, charakterystyczną dla przestępstw dokonanych z nienawiści, a także modus operandi sprawców oraz procedury wykrywcze.

Absolwenci kursu będą teraz przeprowadzać szkolenia w swoich województwach, tak aby zapoznać jak największą liczbę osób z problematyką tego rodzaju przestępstw i algorytmami postępowania w tych sprawach.

(19.11.09)