Pogodzić ogień z wodą - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Pogodzić ogień z wodą

Data publikacji 08.06.2011

Nauczanie na odległość, przy wykorzystaniu chociażby narzędzi dostępnych poprzez Internet, jest skutecznym i nowoczesnym sposobem podnoszenia kwalifikacji.

Pogodzić ogień z wodą Nauczanie na odległość, przy wykorzystaniu chociażby narzędzi dostępnych poprzez Internet, jest skutecznym i nowoczesnym sposobem podnoszenia kwalifikacji. Pogodzić ogień z wodą Są jednak elementy procesu edukacji, które wymagają bezpośredniego kontaktu nauczyciela i ucznia. Połączeniem najlepszych cech obu systemów jest tzw. blended learning, który łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer.

Pogodzić ogień z wodą Mając na uwadze wspomniane podejście, kontynuujemy realizację doskonalenia zawodowego dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, nieposiadających przeszkolenia specjalistycznego.

Pogodzić ogień z wodą We wtorek, w siedzibie Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku, zainaugurowaliśmy kolejną edycję kursu dla 20 policjantów województwa pomorskiego. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim obsłudze platformy e-learningowej oraz zasadom organizacyjnym kursu, które przewidują realizację tygodniowych warsztatów w Szkole Policji w Pile, po okresie dwumiesięcznej nauki przy wykorzystaniu komputera i Internetu.

(18.11.09)