Zielono Im - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Zielono Im

Data publikacji 08.06.2011

?Zielono mi...?, tak przed laty śpiewał Andrzej Dąbrowski. Dziś, pomimo słoty za oknem i gdzieniegdzie widocznych jeszcze ostatnich liści na gałęziach, ...

Zielono Im ?Zielono mi...?, tak przed laty śpiewał Andrzej Dąbrowski. Dziś, pomimo słoty za oknem i gdzieniegdzie widocznych jeszcze ostatnich liści na gałęziach, w pilskiej Szkole jednak zazieleniło się, a nawet odrobinę zapachniało... lasem. Stało się to za sprawą przebywających w Szkole strażników Państwowej Straży Łowieckiej, dla których zieleń to kolor ich umundurowania i środowiska, z którym zżyli się poprzez codzienne obowiązki służbowe.

Zielono Im Współpraca szkoleniowa z Państwową Strażą Łowiecką województwa wielkopolskiego ma już prawie dziesięcioletnią tradycję. Tegoroczna edycja doskonalenia zawodowego tradycyjnie zawierała elementy doskonalenia w zakresie wyszkolenia strzeleckiego oraz wybranych zagadnień dotyczących prowadzenia postępowań przygotowawczych. Zielono ImPonadto uczestnicy poznali zasady funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz zadania Państwowej Straży Łowieckiej jako podmiotu zobowiązanego, zgodnie z zapisami ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym.

Dzisiaj ośmioro przedstawicieli tej formacji odebrało z rąk wicewojewody wielkopolskiego, pana Przemysława Paci oraz komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. Jerzego Powieckiego, świadectwa potwierdzające ukończenie kursu.

(10.11.09)