Pracowita jesień - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Pracowita jesień

Data publikacji 08.06.2011

Początek listopada przyniósł ze sobą inaugurację kolejnej tury różnego rodzaju szkoleń i doskonaleń zawodowych dla ponad stu słuchaczy.

Pracowita jesień Początek listopada przyniósł ze sobą inaugurację kolejnej tury różnego rodzaju szkoleń i doskonaleń zawodowych dla ponad stu słuchaczy. Po pierwszej zakończonej i jednej trwającej, rozpoczęliśmy trzecią edycję kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. 60 słuchaczy przez dwa miesiące będzie zdobywało ostrogi policjanta służby kryminalnej.

Pracowita jesień W ramach doskonalenia zawodowego rozpoczęły się także kursy w zakresie sprawowania nadzoru nad formami pracy operacyjnej dla kierowników komórek organizacyjnych służby kryminalnej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych.

Inny rodzaj wiadomości zgłębiać będą policjanci uczestniczący w szkoleniu podstawowym po służbie kandydackiej. Dla nich będzie ono ukoronowaniem szkolenia i praktyki w oddziałach prewencji Policji. Za niespełna cztery miesiące zasilą oni jednostki terenowe.

(03.11.09)