Mniej przyjazne oblicze komputeryzacji - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Mniej przyjazne oblicze komputeryzacji

Data publikacji 08.06.2011

Powszechnie sądzi się, że komputeryzacja życia jest potrzebna i powinna się dalej rozwijać. Nie da się jednak ukryć, że jej rozwój na tak szeroką ...

Mniej przyjazne oblicze komputeryzacji Powszechnie sądzi się, że komputeryzacja życia jest potrzebna i powinna się dalej rozwijać. Nie da się jednak ukryć, że jej rozwój na tak szeroką skalę jest wykorzystywany również do popełniania wielu przestępstw, np. pośredniczenie w kontaktach seksualnych, w tym przez pedofilów, przekazywanie materiałów pornograficznych, o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej, antysemickiej. Powszechne jest już wykorzystywanie systemów komputerowych przez zorganizowane grupy przestępcze, szczególnie w zakresie przestępstw gospodarczych, przede wszystkim do wszelkiego rodzaju oszustw, nielegalnych transferów, prania pieniędzy itp.

Mniej przyjazne oblicze komputeryzacji Zagadnieniom związanym z rozpoznawaniem i zwalczaniem procederu prania pieniędzy oraz przestępczości komputerowej poświecone były zajęcia skierowane do słuchaczy kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej oraz zawodowych podstawowych. Jako prelegenci wystąpili w nich nadkom. Radosław Mazur (naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp.) oraz podinsp. Waldemar Tamborowski (zastępca naczelnika wspomnianego wydziału).

W trakcie zajęć zostały scharakteryzowane najistotniejsze trendy w rozwoju przestępczości teleinformatycznej oraz różnice pomiędzy cybernaruszeniem a przestępstwem komputerowym. Zaprezentowane zostały również metody operacyjnego i procesowego ujawniania oraz zabezpieczania dowodów przestępczości komputerowej. Na zakończenie zajęć słuchacze zapoznali się z zasadami dotyczącymi zabezpieczania nośników informatycznych oraz sprzętu komputerowego.

(30.10.09)