II Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne - 2009 - Szkoła Policji w Pile

II Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne

Data publikacji 08.06.2011

Tematem II Międzyresortowego Seminarium Poligraficznego, zorganizowanego przez Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, ...

II Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne Tematem II Międzyresortowego Seminarium Poligraficznego, zorganizowanego przez Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, była modyfikacja i standaryzacja metod badawczych stosowanych w procesowych i kadrowych badaniach psychofizjologicznych.

Uczestnikami seminarium, które odbyło się w Warszawie i Mińsku Mazowieckim, byli m.in. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji), prof. dr hab. Ryszard Jaworski (kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. dr hab. Jerzy Konieczny (kierownik Katedry Kryminalistyki i Kryminologii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego). W seminarium uczestniczyli ponadto specjaliści reprezentujący służby mundurowe oraz instytucje administracji państwowej, którzy na co dzień zajmują się praktycznym wykonywaniem badań z tej dziedziny, zarówno w sprawach kryminalnych, jak i kadrowych.

II Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne Tematyką wiodącą seminarium były korzyści praktycznego wykorzystania wyników badań poligraficznych w realizowanych postępowaniach przygotowawczych. Poruszono również kwestie dotyczące możliwość implementacji analizatora stresu w ludzkim głosie do badań psychofizjologicznych. Seminarium towarzyszyła prezentacja i omówienie programu OSS-3 (wspomagającego pracę eksperta w trakcie opiniowania wyników badania poligraficznego) przez jego twórcę Raymonda Nelsona.

Pilską Szkołę reprezentował wykładowca Zakładu Kryminalistyki, kom. Piotr Herbowski, który wygłosił referat pt. Poglądy polskiej nauki procesu karnego na temat zastosowania wyników badań poligraficznych.

(29.10.09)