Z akcentem na "kryminalni" - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Z akcentem na "kryminalni"

Data publikacji 08.06.2011

Ubiegły tydzień zakończył się mocnym akcentem. W piątek 130 absolwentów zakończyło edukację w ramach dwóch kursów specjalistycznych ...

Z akcentem na kryminalni Ubiegły tydzień zakończył się mocnym akcentem. W piątek 130 absolwentów zakończyło edukację w ramach dwóch kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej: wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze (40 osób) oraz prowadzących postępowania przygotowawcze (90 osób).

Założeniem obu kursów było z jednej strony doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia pracy operacyjnej, a z drugiej - prowadzenie postępowań przygotowawczych. Ze względu na swoją specyfikę i grupę docelową, różniły się one zakresem realizowanych tematów, dotyczących obu aspektów pracy policjantów służby kryminalnej. Niezmiennie natomiast na obu kursach realizowane były zagadnienia dotyczące wykorzystania ich w procesie wykrywczym.

Trzecim z kolei kursem, o którym nie wspomnieliśmy na wstępie, a którego uczestnicy również odebrali w ubiegły piątek dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji, jest kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych. Dziesięciu uczestników tego kursu w ciągu 5 dni poszerzało swoją wiedzę i doskonaliło umiejętności z zakresu postępowania ratowniczego w miejscu zdarzenia, resuscytacji według standardów ERC (BLS-AED), postępowania z poszkodowanym po urazie, postępowania w sytuacjach nietypowych, w stanach zagrożenia życia, przygotowania poszkodowanego do ewakuacji i nadzorowania jego stanu do czasu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego.

(26.10.09)