Narada służb kryminalnych Policji - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Narada służb kryminalnych Policji

Data publikacji 08.06.2011

Podsumowaniu realizacji zadań służby kryminalnej Policji w pierwszym półroczu 2009 roku i nakreśleniu strategii działania na kolejne ...

Narada służb kryminalnych Policji Podsumowaniu realizacji zadań służby kryminalnej Policji w pierwszym półroczu 2009 roku i nakreśleniu strategii działania na kolejne miesiące bieżącego roku poświęcona była dwudniowa narada służbowa, której gospodarzem była pilska Szkoła. Spotkania tego typu służą okresowej ocenie funkcjonowania komórek służby kryminalnej Policji odpowiedzialnych za prowadzenie pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjnej w zakresie przestępczości kryminalnej.

Narada służb kryminalnych Policji Odprawie przewodniczył mł. insp. Zbigniew Stawarz, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP. Wśród zaproszonych gości byli m.in. nadkom. Marek Ślizak ? Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, naczelnicy wydziałów Biura Kryminalnego KGP oraz naczelnicy z komend wojewódzkich i Stołecznej reprezentujący wydziały dochodzeniowo-śledcze, kryminalne, do walki z przestępczością samochodową, do walki z przestępczością przeciwko mieniu, do spraw terroru kryminalnego i zabójstw, do walki z przestępczością narkotykową. Obecni byli także przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i szkół Policji w Katowicach i Słupsku. Z ramienia pilskiej Szkoły udział w naradzie wzięli komendanci oraz kierownicy komórek dydaktycznych.

Wśród najistotniejszych tematów poruszonych w trakcie narady znalazły się zmiany w prawie - istotne dla dokonywania czynności dochodzeniowo-śledczych. Poruszono również kwestie z zakresu funkcjonowania pionu kryminalnego w Polsce, realizacji zadań przez struktury odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości narkotykowej i przestępczości pseudokibiców.

(14.10.09)