W różnych odcieniach - 2009 - Szkoła Policji w Pile

W różnych odcieniach

Data publikacji 08.06.2011

Pierwszy dzień października stał się okazją do podsumowania dwóch kursów, realizowanych na różnych szczeblach policyjnej edukacji.

W różnych odcieniach Pierwszy dzień października stał się okazją do podsumowania dwóch kursów, realizowanych na różnych szczeblach policyjnej edukacji. Dla 39 słuchaczy zakończył się udanym egzaminem siedmiomiesięczny kurs zawodowy podstawowy, w ramach którego nauczyli się oni podstaw policyjnego rzemiosła. W różnych odcieniach Tak długi pobyt w Szkole umożliwił im również zżycie się z lokalną społecznością, chociażby poprzez udział w różnych, opisywanych na naszej stronie, przedsięwzięciach o charakterze wolontaryjnym. Dlatego też z żalem rozstaliśmy się dzisiaj z post. Krystianem Wiśniewskim, który przez wiele miesięcy stanowił ?gitarową podporę? zespołu Awans, a dzisiaj odebrał z rąk insp. Witolda St. Majchrowicza, Zastępcy Komendanta Szkoły, list gratulacyjny.

W różnych odcieniach Inne doświadczenia wywieźli zapewne ze Szkoły uczestnicy kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej, którzy pełnią służbę na stanowiskach lub wykonują zadania z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej. W różnych odcieniach Egzamin kończący kurs stanowił dla 34 policjantów podsumowanie bardzo intensywnego, dwumiesięcznego, doskonalenia zawodowego, które wymagało przyswojenia szerokiego spektrum materiału z zakresu taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej, wiedzy prawnej (m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, bankowego, farmaceutycznego, autorskiego, Unii Europejskiej) oraz technicznej (np. wykorzystywania informatyki w zwalczaniu przestępczości gospodarczej). Absolwenci tym bardziej mają powód do satysfakcji, że zakończyli kurs z bardzo dobrymi wynikami.

(01.10.09)