VIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego - 2009 - Szkoła Policji w Pile

VIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego

Data publikacji 08.06.2011

Tradycją stało się już, że pod koniec września policjanci pielgrzymują do Częstochowy. W ten sposób oddają hołd swoim kolegom poległym na służbie i modlą się ...

VIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego Tradycją stało się już, że pod koniec września policjanci pielgrzymują do Częstochowy. W ten sposób oddają hołd swoim kolegom poległym na służbie i modlą się za swoje bezpieczeństwo oraz przyszłość ojczyzny.

Pośród kompanii reprezentacyjnych Policji, pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych Policji, orkiestry reprezentacyjnej Policji, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji współdziałających z Policją, w VIII Jasnogórskim Spotkaniu Środowiska Policyjnego wzięło udział blisko 4 tysiące policjantów, pracowników cywilnych i członków ich rodzin. VIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska PolicyjnegoWśród uczestników była również grupa reprezentująca Szkołę Policji w Pile.

Odwołań do tradycji było w tym dniu wiele. Jednym z nich były słowa homilii skierowane do zebranych przez biskupa polowego Wojska Polskiego, Tadeusza Płoski: VIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego?W takim dniu jak ten przywołujemy ideał policyjnego powołania ? powołania w służbie prawdzie i wartościom, powołania bezkompromisowego i konsekwentnego w walce ze złem?.

Po mszy świętej, przy płaskorzeźbie Gloria Victis w Kaplicy Matki Bożej modlono się w intencji ponad 12 tysięcy policjantów pomordowanych na Wschodzie. Tegoroczne Spotkanie było jednocześnie ostatnim akcentem obchodów 90-lecia powstania Policji.

(29.09.09)