Przestępczość podatkowa - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Przestępczość podatkowa

Data publikacji 08.06.2011

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej staje się w działalności organów państwa, m.in.: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, ...

Przestępczość podatkowa Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej staje się w działalności organów państwa, m.in.: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, organów wymiaru sprawiedliwości tematem dominującym i wymagającym podjęcia kompleksowych działań. Jednym z nich jest szkolenie i doskonalenia kadr zajmujących się tą problematyką.

Przestępczość podatkowa Słuchacze kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej mieli okazję, podczas trzydniowych zajęć, które przeprowadził mł. chor. Rafał Jankowski z Zakładu Prawa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zapoznać się ze zmianami naszego systemu prawnego, jakie zaszły w związku z wejściem do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Jednym z zagadnień były także przestępstwa podatkowe i celne, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego i VAT, problematyka procedury celnej i podatkowej oraz dokumentacja z nią związaną.

Przestępczość podatkowa Podczas omawiania przestępstw, przeanalizowano również metody działalności przestępczej z zakresu podatków. Podkreślona została konieczność współpracy Policji z organami kontroli skarbowej, podatkowymi i celnymi oraz wymiany informacji z uwzględnieniem obowiązujących tajemnic.

(24.09.09)