Pranie bywa karalne - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Pranie bywa karalne

Data publikacji 08.06.2011

Tematyka prania pieniędzy i kradzieży własności intelektualnej była przedmiotem zajęć przeprowadzonych dla słuchaczy kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania ...

Pranie bywa karalne Tematyka prania pieniędzy i kradzieży własności intelektualnej była przedmiotem zajęć przeprowadzonych dla słuchaczy kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej przez nadkom. Radosława Mazura - naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp. i jego zastępcę ? podinsp. Waldemara Tamborowskiego.

Przestępstwa gospodarcze przynoszą poważne straty Skarbowi Państwa i naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego: zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ponadto wywołują utratę zaufania do systemu gospodarczego lub jego konkretnych instytucji. Jedną z form współczesnej przestępczości jest pranie pieniędzy. Generalnie można powiedzieć, że praniem pieniędzy są wszystkie te działania podejmowane przez sprawców, które mają ukryć dochód pochodzący z przestępstwa, uniemożliwiając organom ścigania jego zajęcie. Proceder ten stał się patologią o wymiarze ogólnoświatowym. Zwiększająca się integracja rynku finansowego, swoboda usług finansowych i zniesienie barier mających na celu swobodny przepływ kapitału, zwiększają swobodę i możliwości prania pieniędzy oraz komplikują proces śledzenia ich przepływu.

Proceder kradzieży własności intelektualnej jest wyjątkowo opłacalny. Stan technologii cyfrowej umożliwia wytwarzanie znacznej liczby nielegalnych kopii opatentowanych i chronionych prawami autorskimi produktów, przy bardzo małych nakładach finansowych. Przestępstwa tego rodzaju często dokonywane są za pośrednictwem Internetu, z uwagi na powszechne przekonanie o anonimowości w sieci.

Podczas zajęć praktycznych, z wykorzystaniem Internetu, znaleziono ofertę sprzedaży przedmiotów, za które proponowana była rażąco niska cena. W trakcie podjętych czynności potwierdzono, że oferty są aktualne i autentyczne, a wysokość proponowanych cen jest wynikiem instalacji pirackich oprogramowań. Ujawnionej sprawie nadano dalszy bieg, przekazując materiały do właściwej jednostki Policji.

(18.09.09)