17 września - 2009 - Szkoła Policji w Pile

17 września

Data publikacji 08.06.2011

Gdy zegar na dachu pilskiego urzędu miasta odmierzył południe, a w głośniku ucichły ostatnie takty miejskiego hejnału, na placu Staszica rozbrzmiały ...

17 września Gdy zegar na dachu pilskiego urzędu miasta odmierzył południe, a w głośniku ucichły ostatnie takty miejskiego hejnału, na placu Staszica rozbrzmiały dźwięki hymnu państwowego, po których głos zabrał Starosta Pilski, Tomasz Bugajski. 17 września W kilku zdaniach uzasadnił on powód, dla którego setki osób zgromadziły się dziś przed pomnikiem Ofiar Stalinizmu w Pile. Przypomniał o agresji Związku Radzieckiego, która rozpoczęła się 17 września 1939 r. od wkroczenia Armii Czerwonej na polskie ziemie wschodnie. Wspomniał także, że nie można zapomnieć o ofiarach tej agresji i przytoczył przykłady okrutnych zbrodni dokonanych na oficerach polskich.

17 września Następnie, przy dźwiękach werbla i w asyście słuchaczy Szkoły pełniących wartę honorową, 70 delegacji reprezentujących organizacje kombatanckie, zakłady pracy, urzędy, szkoły i inne podmioty, złożyły wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd poległym i pomordowanym na Wschodzie. Wśród wspomnianych delegacji była również delegacja reprezentująca Szkołę Policji w Pile, z komendantem na czele.

Na zakończenie uroczystości, zgromadzeni wysłuchali hymnu Sybiraków, który dzięki swojej wymowie oddał tragizm tamtego okresu i pamiętnych wrześniowych wydarzeń.


   Bo od września, od siedemnastego,
   Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
   Przez lód spod bieguna północnego,
   Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

   Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
   Wyznaczyły bezimienne krzyże....
   Nie zatrzymał nas czerwony kat,
   Bo przed nami Polska - coraz bliżej!

   (fragment Marszu Sybiraków)

17 września 17 września 17 września 17 września

(17.09.09)