I edycja kursu e-learningowego w toku - 2009 - Szkoła Policji w Pile

I edycja kursu e-learningowego w toku

Data publikacji 06.06.2011

Trwa pilotażowa, dwumiesięczna edycja kursu e-learningowego adresowanego do policjantów z województwa zachodniopomorskiego prowadzących ...

I edycja kursu e-learningowego w toku Trwa pilotażowa, dwumiesięczna edycja kursu e-learningowego adresowanego do policjantów z województwa zachodniopomorskiego prowadzących postępowania przygotowawcze. Korzystając z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez kadrę Szkoły, kursanci pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie objętym programem. Zaproponowana forma szkolenia umożliwia im kontakt z wykładowcami, za pośrednictwem forum internetowego, w ramach którego zadają pytania i prowadzą dyskusje na tematy merytoryczne i dotyczące przebiegu szkolenia. Po zakończeniu tej edycji kursu, jego uczestnicy zostaną poddani badaniu ewaluacyjnemu.

Ten model doskonalenia zawodowego spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony innych komend wojewódzkich, w związku z czym planujemy kolejną edycję, tym razem dla policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego.

(14.01.09)