FBI - 2009 - Szkoła Policji w Pile

FBI

Data publikacji 06.06.2011

Rozpoczynamy pierwszy w tym roku kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań.

FBI Rozpoczynamy pierwszy w tym roku kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań. FBI W trakcie 5-dniowego kursu, jego uczestnicy uzyskają wiedzę i wykształcą umiejętności na zajęciach praktycznych z zakresu planowania i przygotowania przesłuchań, nawiązywania kontaktu z przesłuchiwanym, prowadzenia rozmów, sposobów wykrywania kłamstw i prowadzenia przesłuchań.

Realizując od 2005 r. tego typu kursy, w trakcie ponad 70 edycji, przeszkoliliśmy ponad 1000 osób, w tym także funkcjonariuszy Straży Granicznej. W bieżącym roku planujemy przeprowadzenie kolejnych 14 edycji dla ponad 200 policjantów.

(12.01.09)