Służby słuchaczy - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Służby słuchaczy

Data publikacji 06.06.2011

Słuchacze Szkoły Policji w Pile w 2008 roku wzięli udział w zajęciach praktycznych, które realizowali na terenie Piły, Wałcza, Złotowa i Szczecinka.

Służby słuchaczy Słuchacze Szkoły Policji w Pile w 2008 roku wzięli udział w zajęciach praktycznych, które realizowali na terenie Piły, Wałcza, Złotowa i Szczecinka. Młodzi policjanci, w towarzystwie starszych kolegów, pełnili swoje pierwsze służby w patrolach pieszych.

Patrole na ulicach to część praktycznej nauki policyjnego rzemiosła. Słuchacze kursu podstawowego zawodowego, po opanowaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej, mogli w praktyce wykorzystać zdobyte do tej pory umiejętności.

Służby słuchaczy W trakcie pełnienia w minionym roku 116 patroli, nasi słuchacze wylegitymowali i pouczyli łącznie blisko 2200 osób, zatrzymali 12 osób poszukiwanych oraz 4 osoby na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do izby wytrzeźwień doprowadzone zostały 4 osoby. Przeprowadzili także 58 interwencji domowych i w miejscach publicznych. Ponadto skontrolowali 59 samochodów.

Współpraca z jednostkami terenowymi Policji pozwala na ocenę stopnia przygotowania słuchaczy do pełnienia służby w rzeczywistych warunkach oraz umożliwia zdobywanie doświadczenia, a przede wszystkim przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Służby słuchaczy Służby słuchaczy Służby słuchaczy Służby słuchaczy

(10.01.09)