Nasza cegiełka - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Nasza cegiełka

Data publikacji 06.06.2011

Częścią funkcjonowania Policji jest dbałość o poziom kadr, w tym także selekcja kandydatów do służby, która nosi nazwę doboru i jest realizowana przez komórki kadrowe ...

Nasza cegiełka Częścią funkcjonowania Policji jest dbałość o poziom kadr, w tym także selekcja kandydatów do służby, która nosi nazwę doboru i jest realizowana przez komórki kadrowe komend wojewódzkich oraz jednostki szkoleniowe Policji. Nasza cegiełka Plany Komendy Głównej Policji na 2008 rok zakładały przyjęcie 8321 osób, co było założeniem rekordowym ? byłby to drugi wynik w historii Policji (po 1992 roku) pod względem liczby przyjętych osób. Rok zamknął się przyjęciem do służby w Policji 7119 nowych funkcjonariuszy, spełniając rekordowe kryteria.

Nasza cegiełka Nasza mała cegiełka do wspólnego wyniku to 58 dni realizacji doboru (tzw. etapy szkolne, tj. Test wiedzy ogólnej i Ocena sprawności fizycznej realizowane są tylko w soboty i niedziele) dla 10437 kandydatów, skierowanych przez 8 komend wojewódzkich Policji. Nasza cegiełka W efekcie, po przejściu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, zostało w 2008 roku wcielonych do służby 3684 nowych policjantów. W ten sposób przyczyniliśmy się do zrealizowania limitu przyjęć dla wspomnianych komend wojewódzkich w wysokości 126,7 %.

Nasza cegiełka Nasza cegiełka Nasza cegiełka Nasza cegiełka

(09.01.09)