Poszukiwacze w Szkole

Data publikacji 14.06.2011

W minionym tygodniu gościliśmy asp. Adama Kamińskiego oraz st. asp. Mirosława Ledzińskiego z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie.

Poszukiwacze w Szkole W minionym tygodniu gościliśmy asp. Adama Kamińskiego oraz st. asp. Mirosława Ledzińskiego z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie.

Tematyką zajęć zrealizowanych przez ww. funkcjonariuszy było prowadzenie poszukiwań celowych i transgranicznych. Słuchacze kursu specjalistycznego służby kryminalnej zapoznali się z wieloma przykładami związanymi z prowadzeniem czynności poszukiwawczych. Poszukiwacze w Szkole Mogli, w oparciu o konkretne sprawy i przykłady, przekonać się, jak ważnym orężem w walce z przestępczością międzynarodową jest Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). To właśnie dzięki ENA można skutecznie i w miarę szybko przekazać innym państwom osobę ściganą lub też doprowadzić do przekazania tej osoby stronie polskiej w celu odbycia kary pozbawienia wolności lub zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego.

(25.11.08)

Powrót na górę strony